Voordat wij bij jou komen heeft er al een gesprek plaatsgevonden met de WMO-consulent van de gemeente. Hierin heb je afgesproken aan welke doelen je wilt werken. Die afspraken en doelen worden in een plan opgeschreven. In een kennismakingsgesprek spreek je met ons af hoe en wanneer je begeleiding nodig hebt. De begeleiding kan overdag en in de avond plaatsvinden. Vertrouwen, eerlijkheid en denken vanuit mogelijkheden zijn belangrijke speerpunten.